TERMENI SI CONDITII

Folosirea/navigarea pe site-ul www.remis.ro (denumit in continuare „Site”) de catre utilizatori reprezinta acceptul termenilor si conditiilor de utilizare care guverneaza relatia dintre utilizator si Remis Mariana- Cabinet de Avocat cu sediu in Muncicipiul Bucuresti, sector 2, str. Budila nr. 9, Et. Mezanin, ap. 6, CIF 32745888 (denumit in continuare ”Cabinetul„)
Cabinetul a realizat acest Site ca sursa de informare, cu respectarea normelor legale in vigoare privind drepturile de autor, confidentialitatea si a regulilor de publicitate prevazute de Legea nr. 51/1991 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si a Statutului profesiei de avocat, conform ultimelor completari si modificari.

1.UTILIZAREA WEBSITE-ULUI
Utilizand Website-ul, veti gasi informatii cu privire la Remis Mariana-Cabinet de Avocat, activitatile desfasurate de catre Cabinet. De asemenea Website-ul contine stiri, articole si alte materiale in legatura cu cadrul legislativ aplicabil in Romania, jurisprudenta nationala sau europeana.

2.CLAUZA DE NERASPUNDERE
Cabinetul nu este tinut responsabil pentru aparitia oricaror inadvertente, erori sau omisiuni ale informatiilor furnizate. Utilizatorul accepta in mod expres ca Cabinetul nu va fi tinut responsabil pentru niciun fel de daune directe/indirecte, minore/majore sau incidentale, incluzand, dar fara a se limita insa la pierderi de profit, vad comercial sau alte bunuri incorporale, rezultate din: utilizarea informatiilor de pe Site sau orice alt aspect in legatura cu acest Site. Continutul acestui Site are caracter informativ si nu poate fi interpretat drept o oferta de a contracta anumite servicii juridice.
Utilizarea acestui Site si toate informatiile continute, descarcate sau accesate de pe Site sunt puse la dispozitie fara garantii de orice fel si fara a se urmari un anumit scop sau incalcarea drepturilor unei a treia parti. Cabinetul nu va fi responsabil pentru nici o problema sau o disfunctionalitate a retelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor sau a oricarui alt element ce poate cauza stricaciuni computerelor personale ca rezultat al utilizarii acestui Site.
Cabinetul isi rezerva dreptul sa modifice si sa interzica accesul sau sa opreasca temporar sau permanent orice parte a acestui Site sau orice informatie continuta in acesta, fara asumarea obligatiei de a notifica utilizatorii. Aceste schimbari vor intra in vigoare din momentul publicarii lor pe acest Site.
Vizitatorii si utilizatorii acestui Site accepta si sunt de acord sa foloseasca informatiile pe propriul lor risc. Cabinetul nu va fi responsabil pentru orice fel de daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui Site.
Informatiile cuprinse in acest Site: (i) au doar un caracter general si nu sunt destinate sa abordeze circumstante specifice ale nici unei persoane sau entitati; (ii) nu sunt exhaustive, exacte sau actualizate; (iii) uneori fac trimitere la site-uri externe, asupra carora Cabinetul nu exercita nici un control si pentru care nu isi asuma nici o responsabilitate; (iv) nu constituie si nici nu poate substitui o consultatie juridica de specialitate in orice domeniu de drept.
Cabinetul nu garanteaza si nu va garanta faptul ca un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat in mod oficial.

3.PROTECTIE IMPOTRIVA VIRUSILOR
Remis Mariana - Cabinet de Avocat depune toate eforturile pentru a verifica si a testa materialul oferit de acest Website in toate etapele de productie. De asemenea, recomandam ca utilizatorii sa ruleze un program antivirus pentru toate materialele descarcate de pe internet. Cabinetul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru orice pierdere, intrerupere sau deteriorare a datelor sau a sistemului dumneavoastra, care pot aparea in timp ce navigaţi pe Website-ul www.remis.ro.

4.RECUNOASTEREA PROPRIETATII
Website-ul ofera fiecaruia dintre utilizatorii sai posibilitatea de a accesa continutul furnizat pentru uzul personal al utilizatorului.
Prin prezenta sunteti de acord ca Remis Mariana - Cabinet de Avocat este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra continutului Website-ului, inclusiv asupra articolelor, textului, fotografiilor si ilustratiilor. De asemenea, sunteti de accord ca nu veti folosi astfel de materiale in nici un fel, cu exceptia cazului in care ati primit in prealabil, in mod expres, acordul scris al Remis Mariana-Cabinet de Avocat.

5.COMUNICARE
Daca trimiteti o solicitare prin e-mail la un anumit contact sau adresa generala de contact identificata pe Website-ul remis.ro, vom folosi datele dumneavoastra personale obtinute prin intermediul comunicarii pentru a raspunde solicitarii dumneavoastra.

6.PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Anumite date personale sunt colectate prin intermediul Website-ului. Detaliile privind prelucrarea de catre Remis Mariana- Cabinet de Avocat a unor astfel de date personale sunt disponibile in Politica de confidentialitate.

7.MODIFICARI ALE TERMENILOR SI CONDITIILOR
Daca Termenii si Conditiile se modifica in orice mod, vom plasa o versiune actualizata in aceasta pagina. Actualizarea periodica a acestei pagini va asigura ca sunteti intotdeauna constienti despre tipul informatiilor pe care le colectam, despre modul in care le folosim si in ce circumstante, si, daca este cazul, daca le transferam sau nu catre alte persoane.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SITE-ULUI WEB

1.INRODUCERE
REMIS MARIANA - CABINET DE AVOCAT, cu sediu in Municipiul Bucuresti, sector2, str. Budila nr. 9, Et. Mezanin, ap. 6, CIF 32745888 (denumit in continuare “Operatorul”) se angajeaza sa respecte viata privata a utilizatorilor site-ului remis.ro.
Prezenta politica de confidentialitate se bazeaza pe Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “Regulamentul General de Protectie a Datelor”), care se aplica din data de 25 mai 2018.
Aceasta politica de confidentialitate descrie modul in care Operatorul colecteaza, prelucreaza, transfera si protejeaza datele cu caracter personal.
Politica de confidentialitate face parte integranta din Termenii si conditiile de utilizare a site-ului.

1.CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM?
Datele cu caracter personal ce urmeaza a fi prelucrate in scopurile prevazute mai jos, vor cuprinde, dupa caz, atat Informatiile personale ale dumneavoastra, cat si Categoriile speciale de date cu caracter personal. 
„Informatiile personale” se refera la: nume si prenume, data si locul nasterii, denumirea postului si a societatii/entitatii din care faceti parte, adresa, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax si adresa de e-mail si alte date similare despre dumneavoastra, plati efectuate, solicitari si proiecte, informatii colectate din surse publice si baze de date, informatii privind litigii relevante si importante sau alte actiuni un instanta demarate impotriva dumneavoastra sau de catre dumneavoastra, impotriva unui tert afiliat dumneavoastra, adresa de IP, alte date cu caracter personal privind preferintele dumneavoastra care s-ar putea dovedi relevante in orice scopuri privind prestarea serviciilor noastre, detalii si informatii despre vizitele dumneavoastra la birourile noastre, precum si alte date referitoare la interactiunea cu noi.
De asemenea, in desfasurarea activitatilor noastre, este posibil sa prelucram urmatoarele Categorii speciale de date cu caracter personal despre dumneavoastra, cum ar fi: codul numeric personal, seria si numarul Cartii de Identitate, date cu privire la opiniile dumneavoastra politice, date privind sanatataea, date privind apartenenta la sindicate si date privind condamnari penale si infractiuni.
Colectam Datele dumneavoastra cu caracter personal direct de la dumneavoastra, in anumite imprejurari, inclusiv: (i) in momentul in care solicitati consultanta juridica sau reprezentare din partea noastra (ii) in momentul in care navigati, solicitati informatii sau interactonati pe website-ul nostru (iii) in momentul in care prestati sau va oferiti sa prestati servicii pentru noi (iv) in momentul in care ne comunicati voluntar, din orice motiv, Datele dumneavoastra cu caracter personal.
In anumite cazuri, colectam Date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra de la o sursa terta. De exemplu, putem colecta Date cu caracter personal de la angajatorul dumneavoastra, alte societati sau persoane fizice cu care aveti legaturi, agentii guvernamentale, birouri de credit, furnizori de informatii sau servicii sau din arhive publice.

3.SCOPURILE SI TEMEIURILE PRELUCRARII DATELOR PERSONALE
Operatorul prelucrareaza Datele personale in urmatoarele scopuri:
 1. Corespondenta cu dumneavoastra pentru a va informa in legatura cu evolutia serviciului solicitat, analizarea si imbunatatirea serviciilor si comunicarilor noastre catre dumneavoastra, oferirea de consultanta juridica sau alte servicii si alte demersuri pe care le-ati fi putut solicita, inclusiv reprezentare juridica in instantele de judecata sau alte autoritatii competente;
 2. Gestionarea si administrarea relatiei de afaceri dintre dumneavoastra si Remis Mariana - Cabinet de Avocat, inclusiv servicii de procesare a platilor, contabilitate, auditare, facturare si incasare, asistenta;
 3. Indeplinirea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii de pastrare a evidentelor), obligatii de verificare a conformitatii sau de inregistrare (cum ar fi in temeiul legislatiei de sanctionare comerciala, in scopuri de combatere a spalarii banilor, verificare si conformare financiara, in scopurile prevenirii si identificarii fraudelor si infractiunilor), care ar putea include verificari automate ale Datelor dumneavoastra cu caracter personal cu liste aplicabile ale persoanelor sanctionate si contactarea dumneavoastra pentru confirmarea identitatii dumneavoastra in cazul unui posibil rezultat pozitiv, sau inregistrarea interactiunii cu dumneavoastra care ar putea fi relevanta in scopuri de conformare;
 4. Protejarea securitatii si gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT si de comunicare, platformele online, website-urile si celelalte sisteme, prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, fraudelor sau a altor activitati infractionale;
 5. In scopuri de asigurare, monitorizare si evaluarea conformitatii cu politicile si standardele noastre, in scopul identificarii persoanelor autorizate sa tranzactioneze in numele clientilorr, beneficiarilor, furnizorilor si/sau prestatorilor nostri de servicii;
 6. In scopul respectarii hotararilor judecatorestii si exercitarii si/sau apararii drepturilor noastre legale; 
 7. Marketing, reclama si publicitate - Vom colecta si utiliza informatii precum: nume, prenume, adresa de e-mail, pentru a va transmite informari comerciale legate de Serviciile noastre, insa numai ulterior obtinerii consimtamantului expres prin exprimarea optiunii dumneavoastra in acest sens, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit a) din Regulamentul General de Protectie a Datelor.
 8. in orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus.

4. DURATA DE STOCARE A DATELOR
Datele personale prelucrate in scopurile mentionate vor fi pastrate doar cat este necesar, pe durata relatiei dumneavoastra stabilita cu Remis Mariana - Cabinet de Avocat precum si ulterior pentru perioadele de retentie impuse de legislatia aplicabila. In cazul In care se initiaza o actiune legala, Datele cu caracter personal pot fi pastrate pana la finalul acestei actiuni, inclusiv eventualele perioade de apel sau recurs, iar apoi vor fi sterse sau arhivate, conform prevederilor legislatiei aplicabile.
Va vom pastra Datele cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, la expirarea acestor perioade sau la exercitarea unui dintre drepturile dumneavoastra, in conformitate cu legea, vom elimina/aterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora.

5. CAND SI CUM DEZVALUIM DATELE PERSONALE?
Orice operatiune care echivaleaza cu o Prelucrare a Datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia sau a mai multora dintre temeiurile juridice de mai jos:
 1. Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra ca temei juridic pentru colectarea, stocarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabila;
 2. Prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract la care dumneavoastra sunteti parte, sau Prelucrarea respectiva este necesara in vederea incheierii unui contract cu dumneavoastra;
 3. Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale;
 4. Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
(v) Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale Remis Mariana - Cabinet de Avocat sau ale unui tert, cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese. Utilizam Datele dumneavoastra cu caracter personal pentru interesele noastre legitime, respectiv pentru exercitarea obligatiilor si drepturilor noastre derivand dintr-un contract incheiat cu societatea/ entitatea din care faceti parte, pentru a ne imbunatati performanta ai modul de lucru si in scopuri administrative si de detectare a fraudei.
In situatiile in care dispozitiile legale aplicabile impun consimtamantul dumneavoastra prealabil si explicit pentru Prelucrarea unor Categorii speciale de date cu caracter personal, vom prelucra datele respective doar in temeiul consimtamantului dumneavoastra prealabil si explicit.
Puteti alege sa va retrageti consimtamantul privind materialele de marketing in orice moment, prin simpla accesare a link-ului de „dezabonare” de la subsolul fiecarui newsletter sau invitatie la evenimente.
In desfasurarea activitatiii noastre, va putem transmite Datele cu caracter personal catre:
 1. Avocati pledanti, alti specialisti din domeniul juridic, inclusiv mediatori, notari publici, executori judecatoresti, consultanti sau experti implicati in cauza dumneavoastra, in cazul in care transmiterea datelor este impusa prin obiectul lucrarilor aferent cauzei dumneavoastra;
 2. Instante de judecata, autoritati de aplicare a legii, autoritati de reglementare sau avocati sau alte persoane daca se dovedeste necesar in mod just in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in justitie sau in scopul unui proces de solutionare alternativa;
 3. Societati care presteaza servicii pentru controale impotriva spalarii banilor, reducerea riscului de credit si in alte scopuri de prevenire a fraudelor si infractiunilor si societati care presteaza servicii similare, inclusiv institutii financiare, birouri de credit si autoritati de reglementare cu care sunt partajate datele respective;
 4. Orice tert caruia ii cesionam sau novam orice drepturi sau obligatii, in conditiile legii;
 5. De asemenea, va putem transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii nostri, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Remis Mariana - Cabinet de Avocat in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile noastre. Remis Mariana-Cabinet de Avocat va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri corespunzatoare de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti.
Altfel, va vom transmite Datele cu caracter personal doar cand ne instruiti sau ne acordati permisiunea sau cand ni se impune prin legea aplicabila sau prin cereri ale organelor judiciare sau oficiale sa procedam astfel.

6. TRANSFERUL DATELOR PERSONALE IN AFARA UNIUNII EUROPENE SI/SAU SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN
Inainte de a transfera Datele personale unui stat sau organizatii internationale din afara Uniunii Europene si/sau Spatiului Economic European, ne vom asigura de respectarea tuturor conditiilor impuse de Regulamentul General de Protectie a Datelor, precum si de orice legislatie aplicabila protectiei datelor cu caracter personal.

7.CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA?
In conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protectie a Datelor, beneficiate de urmatoarele drepturi in calitate de persoane vizate:                 
 1. DREPT DE ACCES – insemnand dreptul dumneavoastra de a solicita confirmarea faptului ca Datele personale sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. De asemenea, la solicitarea dumneavoastra, veti primi si o copie a Datelor personale;
 2. DREPT LA RECTIFICARE - insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine rectificarea Datelor personale care sunt inexacte, precum si completarea Datelor personale care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre dumneavoastra de informatii suplimentare;       
 3. DREPTUL LA STERGEREA DATELOR - insemnand ca in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele personale au fost prelucrate ilegal), aveti dreptul de a obtine din partea Operatorului stergerea Datelor personale;       
 4. DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMTAMANTUL - insemnand dreptul dumneavoastra de a va retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor personale, cu mentiunea ca prelucrarea Datelor personale anterior momentului retragerii consimtamantului ramane valabila.
 5. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - insemnand dreptul dumneavoastra de a primi Datele personale pe care le-ati furnizat intr-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca Datele personale sa fie transmite altui operator ales de dumneavoastra;          
 6. DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII - Insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine din partea Operatorului restrictionarea prelucrarii Datelor personale in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor personale sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dumneavoastra va opuneti stergerii Datelor personale). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele personale nu vor mai fi prelucrate.             
 7. DREPTUL LA OPOZITIE - insemnand dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor in anumite cazuri, inclusiv crearii de profiluri (marketing direct, cercetare stiintifica, istorica sau statistica, interesul legitim al operatorului, interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul).  
 8. DREPTUL DE A DEPUNE PLANGERE - insemnand dreptul dumneavoastra de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a Datelor personale. Plangerea se depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Pentru exercitarea oricaruia dintre drepturile mai sus enumerate, puteti opta pentru una dintre urmatoarele modalitati:
a) Depunerea unei cereri scrise, datate si semnate la urmatoarea adresa postala: strada Budila nr. 9, ap. Mezanin 6, sector 2, Municipiul Bucuresti;
b) Prin transmiterea unei cereri la urmatoarea adresa de e-mail: [email protected];
c) Telefonic la urmatorul numar de telefon 0755967016.

8. MASURI DE SECURITATE
Remis Mariana - Cabinet de Avocat va depune toate diligentele si va adopta toate masurile tehnice si organizatorice necesare protejarii Datelor personale impotriva pierderii, furtului, utilizarii necorespunzatoare, accesului neautorizat, dezvaluirii neautorizate, alterarii si distrugerii. In acest sens vom folosi metode precum criptarea, parolare si limitarea accesului la Datele personale. De asemenea, vom actualiza si testa periodic securitatea tehnologiilor pe care le folosim. Totodata, vom informa si instrui personalul nostru in legatura cu importanta confidentialitatii si protectiei datelor dumneavoastra cu caracter personal.

9.PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR SUB VARSTA DE 16 ANI
Toate activitatile de prelucrare prezentate in prezenta politica de confidentialitate vizeaza doar persoanele care au cel putin varsta de 16 ani. Utilizarea Datelor personale, precum si a rezultatelor prelucrarii acestora este strict interzisa cu privire la copiii care nu au implinit varsta de 16 ani, fara consimtamantul parintilor/reprezentantilor legali ai acestora. Totusi, in stiuatia exceptionala in care va avea loc o astfel de prelucrare a Datelor personale, o vom inceta de indata.

10.MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENTIALITATE
Ne rezervam dreptul de a modifica si/sau completa prezenta politica de confidentialitate in orice moment, din orice motiv, fara vreo notificare, alta decat publicarea politicii de confidentialitate astfel cum a fost modificata si/sau completata pe site-ul nostru.


11.CONTACT
Pentru mai multe detalii, precum si pentru orice alte nelamuriri sau intrebari legate de prezenta politica de confidentialitate, ne puteti contacta la urmatoarele date de contact: strada Budila nr.9, ap. Mezenin 6, sector 2, Municipiul Bucuresti, e-mail: [email protected], numar de telefon 0755967016.

POLITICA PENTRU COOKIE-URI

Site-ul nostru web www.remis.ro utilizeaza module cookie pentru a oferi un serviciu web mai bun si personalizat, precum si pentru a face diferenta intre utilizatorii care il acceseaza.

1. CE ESTE UN COOKIE?
Un cookie este un mic fisier text care se stocheaza pe hard disk sau in browser-ul unui dispozitiv final (cum ar fi un computer, un smartphone, un laptop sau o tableta) atunci cand un utilizator acceseaza continutul unui site, in scopul de a ajuta utilizatorul sa navigheze mai eficient pe respectivul site, sa efectueze anumite functii, precum si sa retina actiunile sau preferintele acestuia (cum ar fi autentificarea, limba etc.).   

2. TIPURI DE COOKIE-URI PE CARE LE FOLOSIM
a) Cookie-uri strict necesare – sunt folosite pentru functionarea si operarea site-ului web (de exemplu: autentificarea in zone securizate, administrarea sistemelor sau prevenirea activitatilor frauduloase etc.);       
b) Cookie-uri specifice unei sesiuni online – stocheaza un identificator care permite utilizatorului sa treaca de la o pagina la alta fara a fi necesar sa introduca de fiecare data informatiile de identificare (nume user, parole etc.). Acestea sunt stocate in memoria dispozitivului utilizatorului doar pe perioada sesiunii de navigare si sunt sterse in mod automat in momentul in care browser-ul este inchis.            
 c) Cookie-uri analitice, permanente, persistente sau stocate – sunt stocate la nivelul dispozitivului utilizatorului si nu sunt sterse la momentul inchiderii browser-ului. Acest tip de cookie-uri retin preferintele utilizatorului, astfel incat acestea sa poata fi utilizate si in cadrul altor sesiuni de navigare site-ul web. De asemenea, acestea pot fi folosite pentru identificarea utilizatorilor individuali, putand furniza informatii referitoare la: numarul de vizitatori ai site-ului web, timpul petrecut in sesiunea de navigare sau performantele site-ului web.
 d) Cookie-uri privind marketingul, publicitatea si identificarea publicului tinta – inregistreaza vizita utilizatorilor pe site-ul nostru web, paginile, articolele vizualizate si link-uri urmate. Sunt utilizate pentru a oferi reclame mai relevante in raport cu interesele dumneavoastra. In acest scop este posibil sa impartasim astfel de informatii catre terte parti (precum agentii de publicitate)                   
 e) Cookie-uri de functionalitate – sunt utilizate pentru recunoasterea utilizatorilor care revin pe site-ul web, ajutandu-ne astfel sa personalizam continutul site-ului web in functie de preferintele dumneavoastra.

3. CUM UTILIZAM COOKIE-URILE?
Site-ul nostru web utilizeaza cookie-uri in special pentru urmatoarele scopuri:
a) Pentru a retine actiunile si preferintele individuale ale utilizatorilor;
b) Pentru asigurarea unei bune performante a site-ului web;
c) Pentru ajutarea utilizatorilor site-ului web sa efectueze anumite operatiuni fara a fi nevoiti sa introduca datele de identificare (nume user, parola et.) de fiecare data cand navigheaza de la o pagina la alta;
d) Pentru afisarea de publicitate comportamentala si pentru afisarea unor reclame relevante pentru ceea ce utilizatorul a cautat in trecut.
Nu vom folosi cookie-urile in alte scopuri decat cele mai sus enuntate.

4. CUM PUTETI CONTROLA COOKIE-URILE?
Va puteti retrage oricand consimtamantul privind folosirea unui tip de cookie. In acest sens puteti sa dezactivati sau sa stergeti cookie-urile prin intermediul setarilor browser-ului pe care il folositi pentru navigarea p site-ul web. In orice caz, exista posibilitatea sa apara anumite probleme legate de utilizarea anumitor parti din site-ul web daca dezactivati anumite tipuri de cookie-uri.     
Pentru mai multe detalii, va rugam sa vizitati site-urile web ale browserelor dumneavoastra, dupa cum urmeaza: - Setari cookie in Internet Explorer – Internet Explorer; - Setari cookie in Firefox – Firefox; - Setari cookie in Chrome – Chrome; - Setari cookie in Safari – Safari; - Setari cookie in Edge – Edge; - Setari cookie in Opera – Opera.
In tabelul urmator puteti regasi mai multe informatii legate de cookie-urile utilizate pe site-ul nostru web, scopurile pentru care le utilizam precum si posibilitatea si consecintele stergerii unui anumit tip de cookie:
Am o experiență vastă dobândită în cadrul unor societăți de top de avocatură.
Infiintarea cabinetului Mariana Remis a venit din dorinta de a oferi servicii juridice de calitate pentru persoanele care nu isi permit preturile societatilor mari de avocatura.

+40 755 967 016
[email protected]
Oprește executarea silită!
Completează formularul de mai jos și află cum pot să te ajut
Made on
Tilda